Tweede leven Harculo

Veel ideeën voor locatie Ijsselcentrale

Deze week zijn er twee werksessies gehouden met omwonenden en belangstellenden. Er zijn veel ideeën aangedragen over de invulling van het terrein van de voormalige energiecentrale. Uiteraard waren wij van Duurzaam Waterwonen erbij want de beoogde locatie van ons project is de materiaalhaven van de voormalige IJsselcentrale Harculo. Er waren ruim honderd deelnemers.

De eigenaar van het terrein is Engie’. Zij zitten nu middenin het proces van herontwikkeling. Engie werkt samen met de gemeente en de provincie aan een gebiedsvisie. De uitgangspunten moeten rond de zomer klaar zijn.


Engie: “Voor ons is belangrijk dat we tot een mooi plan komen voor het opwekken van duurzame energie op die plek, maar dat er ook aandacht is voor educatie, natuur en wellicht wonen, recreatie en horeca. Dat zou een mooie combinatie kunnen zijn “

Ons project ‘Duurzaam Waterwonen’ past prima in deze uitgangspunten. We blijven uiteraard betrokken en in contact met de verschillende partijen.

Stentor

In de stentor van vandaag, 26 januari 2019, wordt op pagina 5 van de katern Stad & Streek een groot artikel gewijd aan deze plannen. Daarbij is in een apart kader aandacht voor ons project ‘Duurzaam Waterwonen’ met de titel ‘Wonen in een kleine ark?’ De lezer wordt bijgepraat over het project Duurzaam Waterwonen waarbij de Stentor teruggrijpt op hun artikel van eind vorig jaar met initiatiefnemer Guy Seelman en zijn plannen.

Werksessie Engie Harculo

De gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en energiemaatschappij ENGIE houden op 22 en 23 januari twee werksessies voor de herontwikkeling van het terrein van de centrale Harculo. Omwonenden en geïnteresseerden zijn uitgenodigd om mee te denken over een goede invulling van dit gebied.

Het doel van deze twee avonden is om te luisteren welke ideeën er voor dit gebied zijn. Welke kansen zien bewoners om het terrein een bijdrage te laten leveren aan bijvoorbeeld duurzame energie opwekking?

Uiteraard zullen wij van Duurzaam Waterwonen Zwolle aanwezig zijn om onze plannen in dit gebied toe te lichten. Van iedere werkgroep van ons project is er iemand aanwezig. We hopen op een goede werksessie!