Het Project

Om vijftien kleine en duurzame waterwoningen in Zwolle te kunnen realiseren moet er veel gebeuren. Het plan is een jaar geleden geboren en wordt momenteel concreet ingevuld. Met dit plan willen we de politiek van Zwolle en Overijssel gaan overtuigen waarna we de volgende stappen kunnen gaan zetten. Zo zal bijvoorbeeld het bestemmingsplan van de beoogde locatie aangepast moeten worden. Verder zijn er vergunningen nodig.

Geschiedenis

Een jaar geleden is onze initiatiefnemer Guy Seelmann begonnen met een plan waarmee hij het wonen op het water wilde combineren met duurzaam samenleven. Al snel betrok hij Marcel Jansen of Lorkeers hierbij. Hij is stagiair bouwkunde bij de hogeschool Windesheim. Samen hebben zij een duurzame woonark ontworpen. Dit ontwerp met de naam ‘De groene golf’ benut energiebronnen zo optimaal mogelijk. Duurzaamheid is het uitgangspunt in iedere keuze die is gemaakt. Daarna heeft Guy een oproep gedaan voor een bijeenkomst. Ongeveer 40 belangstellenden kwamen bij elkaar en het project ‘Duurzaam waterwonen’ was geboren.

De aanpak

Uit de groep belangstellenden zijn er meer dan 20 huishoudens bereid gebleken om actief met elkaar de plannen verder vorm te geven. Samen investeren ze tijd en geld om keuzes te maken om stap voor stap het plan concreet in te vullen.

We hebben de deelnemers in werkgroepen verdeeld. Deze werkgroepen werken samen aan de verschillende taken waarbij de werkgroep ‘algemeen’ een centrale rol speelt door de input en gegevens van werkgroepen te bundelen en te coördineren. Er zijn vier werkgroepen samengesteld namelijk de werkgroep;

  • Algemeen,
  • Marketing & promotie,
  • Bouw en techniek,
  • Politiek & subsidies.

De locatie

Omdat energiewinning door stromend water een belangrijk element is van dit project, is gekozen voor een locatie aan de IJssel.

We richten ons op de materiaalhaven van de voormalige energiecentrale Harculo. Deze plas of kolk is een prachtige natuurlocatie en is direct verbonden met de rivier door middel van een korte verbindingsvaart.

Hier werd in het verleden
door vrachtschepen materiaal aangevoerd naar de energiecentrale.

De waterwoningen

De woonarken zijn zo ontworpen dat ze optimaal gebruik maken van de beschikbare energie. Het basisontwerp is aanpasbaar voor het aantal bewoners. Voor een 2 persoonshuishouden wordt gedacht aan ongeveer 50 vierkante meter, voor 3 personen; 60 vierkante meter enz.

Energie uit stromend water

Het is mogelijk om energie te winnen uit de kracht van stromend water in de IJssel. De Oryon Watermill is in staat om in stromend water vanaf één meter per seconde, energie op te weken. Deze waterkrachtcentrale kan onder ander in een krib van de rivier worden geïnstalleerd. Deze Oryon Watermill kan meer dan 15 huishoudens van voldoende energie voorzien.

De Oryon Watermill

Uiteraard zijn voor de installatie van deze duurzame energiebron vergunningen nodig. Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie zullen in deze besluitvorming worden betrokken.