Duurzaam bouwen

De woonarken met de naam ‘De Groene Golf’ worden zo duurzaam mogelijk gebouwd waarbij het uitgangspunt is dat minder altijd beter is. Dus minder m² en minder m³. Belangrijkste reden is dat een kleinere woonark minder bouwmaterialen nodig heeft, maar ook altijd minder energie zal verbruiken.

Isolatie

75% minder materiaal, dikte 150 mm

Naast een kleiner oppervlak zal er ook goed naar de verschillende details worden gekeken. De isolatie van de gehele woonark dient natuurlijk minimaal te voldoen aan de huidige eisen, maar wellicht zelfs een beetje beter. Maar doel is om dit niet te doen met veel dikkere muren maar vooral met veel betere isolatie materiaal. Totale buitenwanddikte zal 150 mm zijn.

Slim bouwen

Door slimmer te bouwen is het doel om 75% minder bouwmaterialen te gebruiken in vergelijk met een regulier gebouwd woonhuis. Door het slim plaatsen van de apparaten welke stroom verbruiken zullen de elektrische kabels worden geminimaliseerd, en ook de water aan- en afvoer zal door zo kort mogelijke leidingen plaatsvinden.

    

De zon als natuurlijke warmtebron

Door de arken zo neer te leggen dat de zon het grootste gedeelte van de dag door de ramen naar binnen schijnt zal de woonark, vooral in de winter, bij een lager staande zon, vanzelf worden opgewarmd. Door bredere dak-oversteek zal het toch lekker koel blijven in de zomer.

Groen dak

Natuurlijk hoort bij een woonark met de naam “De Groene Golf” ook een groen dak. Maar naast het optische aspect ook met een aantal goede redenen. Het groene dak zorgt voor een extra laag isolatie welke er vooral in de zomer voor zal zorgen dat het huis lekker koel blijft. Het groene dak zal het regenwater beter vasthouden waardoor er een natuurlijke afvloeiing van het water zal ontstaan. Hierdoor kan de hemelwaterafvoer kleiner worden uitgevoerd.

Slim ontwerp

Door de slaapkamers beneden te situeren en het woongedeelte boven zal de woonark een prettig klimaat hebben. In de slaapkamers is het aangenaam koel, en warmte stijgt. Dus alle warmte die aanwezig is of wordt opgewekt zal vanzelf richting de woonvertrekken opstijgen

Water/water warmtepomp:

Een water/water warmtepomp haalt gratis warmte uit het oppervlakte water. Bij een water/water warmtepomp onttrekt de warmtepomp warmte uit het water. Deze warmte wordt dan als het ware ‘opgestapeld’ via een warmtewisselaar naar bruikbare warmte om de waterwoning te verwarmen. Deze techniek is te vergelijken met de omgekeerde werking van een koelkast. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van lage temperatuurverwarming waardoor een combinatie met vloerverwarming ideaal is, maar ook lage temperatuur radiatoren/convectoren zijn bij uitstek geschikt om deze warmte overdracht af te geven.